Νεότητα Θήρας

Ιστολόγιο του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Μυρίπνοα λόγια σοφίας (Αποφθέγματα)Σᾶς δείχνω ἕνα ἐξαιρετικὸ δρόμο γιὰ νὰ ἀποκτήσετε τὰ πνευματικὰχαρίσματα. Ὅχι τὸ θαῦμα ἀλλὰ τὴν ἀγάπη. Ἄν ἀσκοῦμε τὴν ἀγάπη καὶ ὅλη τὴφιλοσοφία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ αὐτή, δὲν θὰ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ κανένα θαῦμα.Ἐπίσης καὶ ἄν δὲν τὴν ἀσκοῦμε, δὲ θὰ κερδίσουμε τίποτα ἀπὸ τὰ θαύματα. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ).

Αὐτὸς ποὺ δὲν εἶναι πνευματικὸς ἕως τὴ σάρκα του, γίνεται σαρκικὸς ἕως τὸπνεῦμα του. (Ἱερὸς Αὐγουστίνος ).

Πίστη εἶναι νὰ ζεῖ κανείς μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ νὰ κάνει ἐλεημοσύνες (Ἀββᾶς Ποιμήν).

Τὸ νὰ γνωρίζεις ὅτι ὁ ἥλιος ὑπάρχει, αὐτὸ εἶναι κιόλας μιὰ ὁλόκληρη ζωή. (Ντοστογιέφκυ).

Ἀληθινοὶ θεολόγοι στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μισοῦν τὸν ἑαυτὸ τους (τὰπάθη τους). Ἂν δὲν μισήσει κανεὶς τὸν ἑαυτὸ του ἕως θανάτου, δὲν μπορεῖ νὰεἶναι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκαλος τοῦ λαοῦ. (Γέρων Σωφῤόνιος τοῦἜσσεξ).

Ἀπόκτησε τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ χιλιάδες θὰ βροῦν κοντά σου τὴ σωτηρία. (Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ).

Ἡ σιωπὴ εἶναι μυστήριο τῆς μέλλουσας ζωῆς, ἐνῶ τά λόγια εἶναι ὄργανα τούτου τοῦ κόσμου. (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος ).

Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπῶ, θέλω νὰ εἶναι ἐλεύθερος, ἀκόμα κι ἀπό μένα....... (Α. Λίντμπεργκ).

Νὰ μὴ θέλεις οἱ ὑποθέσεις σου νὰ προχωροῦν, ὅπως ἐσὺ νομίζεις, ἀλλὰ ὅπωςἀρέσει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ εἶσαι ἀτάραχος καὶ θὰ εὐχαριστεῖς στὴν προσευχή σου τὸν Θεό. ( Ἀββᾶς Μωϋσῆς )

Προσευχή: ὁ ἀέρας τὸν ὁποῖον θυμόμαστε μόνο τὶς στιγμές ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀναπνεύσουμε (Μ. Ντὲ Οὐναμοῦνο).

Πολὺ λίγα πράγματα μὲ ἐνδιαφέρουν στὴν ζωή. Ἔτσι συμβαίνει μ΄ἐκείνους ποὺτοὺς ἐνδιαφέρει ἡ ζωὴ ἡ ἴδια. (Ἄγγελος Τερζάκης)

Ἅμα ὑπάρχει ταπείνωση, ὑπάρχουν ὅλα. Καὶ ὅταν ταπείνωση δὲν ὑπάρχει, δὲνὑπάρχει τίποτε. Ἔστω κι ἂν ὁ ἄνθρωπος κάνει θαύματα. ( Στάρετς Βαρσανούφιος ).

Ἡ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸς εἶναι νὰ πολεμάει ὁ ἄνθρωπος τοὺς λογισμούς του καὶ νὰ κόβει τὰ δικά του θελήματα ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό. Καὶ αὐτὸσημαίνει τὸ ρητό: Ἐγκαταλείψαμε ἐμεῖς τὰ πάντα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε. ( ἈββᾶςἈμμωνᾶς ).

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δίνει δύναμη γιὰ νὰ ἀγαπᾶς τὸν Ἀγαπημένο. Τότε ἡ ψυχὴἕλκεται ἀδιάκοπα πρὸς τὴν προσευχὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ λησμονήσει τὸν Κύριο οὔτε γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο. (Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου