Νεότητα Θήρας

Ιστολόγιο του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μ Η Ν Υ Μ Α ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ κ.κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015


Ἀγαπητά μου παιδιὰ, μαθήτριαι καὶ μαθηταί,

Ἀπὸ σήμερα ξεκινάει ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ καὶ εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς νὰ εἶναι μία χρονιὰ μὲ ἀρίστην πρόοδον.

Σκοπὸς διὰ τὸν ὁποῖον ἔρχεσθε εἰς τὸ Σχολεῖον εἶναι νὰ μάθετε γράμματα, ἀλλὰ συγχρόνως νὰ γίνετε καὶ ἄνθρωποι χρήσιμοι εἰς τὴν κοινωνίαν. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ κατορθώσετε ὅταν παράλληλα μὲ τὴν μόρφωσιν αὐτὴν στολίζετε καὶ τὸν ἑαυτόν σας μὲ πίστιν πρὸς τὸν Θεόν, ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ταπείνωσιν καὶ διάκρισιν.

Θὰ σᾶς μεταφέρω τὰ λόγια μιᾶς διδασκάλισσας ἡ ὁποία δίνει μία συμβουλὴ καὶ πρὸς τοῦ διδάσκοντες καὶ τοὺς διδασκομένους : « …Εἶμαι μία δασκάλα ποὺ ἐπέζησε ἀπὸ τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τὰ μάτια μου εἶδαν πράγματα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ τὰ δεῖ μάτι ἀνθρώπου. Θαλάμους ἀερίων κατασκευασμένους ἀπὸ σπουδαίους μηχανικούς. Παιδιὰ δηλητηριασμένα ἀπὸ σπουδαίους γιατρούς. Γυναῖκες καὶ μωρὰ νὰ πυροβολοῦνται καὶ νὰ σκοτώνονται ἀπὸ καθηγητὲς Γυμνασίου καὶ Πανεπιστημίου. Γι’ αὐτὸ εἶμαι ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντι στὴ μόρφωση…» καὶ ἀπευθυνομένη  πρὸς τοὺς διδάσκοντες λέγει : «Ἡ παράκλησή μου εἶναι: βοηθεῖστε τοὺς μαθητές σας νὰ εἶναι πρῶτα ἄνθρωποι. Δὲν πρέπει ποτὲ οἱ προσπάθειές σας νὰ παράγουν μορφωμένα τέρατα, εἰδικευμένους ψυχοπαθεῖς, ἐκπαιδευμένους κακούργους. Ἡ ἀνάγνωση καὶ ἡ γραφή, ἡ ὀρθογραφία, ἡ ἱστορία ἡ ἀριθμητικὴ εἶναι σημαντικά μόνο ἂν χρησιμεύουν γιὰ νὰ γίνουν οἱ μαθητὲς σας ἄνθρωποι…».

Ἀγαπητά μου παιδιὰ,

 Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. Αὐτὸν ἀκολουθεῖστε στὴ ζωή σας. Ἂς ἀκούσωμεν καὶ τὴν συμβουλὴν τοῦ ποιητοῦ:

«Ἐλᾶτε ἀδελφοί μου ἀγκαλιασμένοι
μὲ ἀγάπη Χριστιανοί μου μὲ στοργὴ
νὰ δείξωμε πὼς ἕνας δρόμος μένει,
ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ πάνω στὴ γῆ».

Εὔχομαι καλὴ σχολικὴ χρονιά, ἀρίστην πρόοδον καὶ ψυχικὴν καὶ σωματικὴν ὑγείαν.

Μέ πατρική ἀγάπη,
Ὁ Μητροπολίτης σας,Ο ΘΗΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ  Ε Π Ι Φ Α Ν Ι Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου